Haribol

Universele Wijsheid voor het Moderne Leven

arbodienst
Zakelijk

Samenwerken met een arbo arts: dit is wat je moet weten

Heb je werknemers in dienst, dan moet zij altijd toegang kunnen hebben tot een arbo arts. Dit staat namelijk vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet, oftewel de Arbowet. De arbo arts is een erkend medische specialist op het gebied van gezondheid en werk. Maar wat doet een arbo arts bij een arbodienst in de praktijk? Een aantal werkzaamheden uitgelicht.

 

Op een preventieve manier verzuim voorkomen

De arbo arts draagt bij aan veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Dit is ontzettend belangrijk, want voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. De arbo arts geeft werkgevers advies over bijvoorbeeld beschermende maatregelen. Hiermee kan ziekte door werk worden voorkomen. De arbo arts kan gevraagd of ongevraagd advies geven en maatregelen stellen. Het advies en de maatregelen kunnen preventief werken. Een arbo arts doet bijvoorbeeld ook overleg met de Ondernemingsraad en preventiemedewerkers.

 

Preventief medisch onderzoek en aanstellingskeuringen

Iedere werkgever heeft de verplichting om het personeel een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek, oftewel het Preventief medisch onderzoek, aan te bieden. Sommige branches, zoals VCA bedrijven, offshore bedrijven en de bouw, moeten altijd een Preventief medisch onderzoek bieden met een fysiek onderzoek. Deze keuringen zijn verplicht gesteld. De arbo arts voert deze medische keuringen uit.

 

Het signaleren van beroepsziekten

Wat het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten doet is het verbeteren van de kwaliteit van behandeling en begeleiding van arbeidsgebonden aandoeningen, vroeg diagnostiek en preventie. Daar heeft het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten een goed overzicht voor nodig. Daarom hebben arbo artsen de verplichting om beroepsziekten altijd te melden bij het NCvb.

 

Het beroepsgeheim van een arbo arts

De arbo arts heeft een belangrijke rol bij de gezondheid van werkend personeel. Het is volgens de wet een beschermde beroepstitel en hij of zij is er voor de werkgever en de werknemer. Ook is de arbo arts gebonden aan privacyregelgeving en medisch beroepsgeheim. De arbo arts mag beperkte informatie delen over een zieke werknemer. Adviezen over interventies, werkvoorzieningen en aanpassingen voor reïntegratie, verwachte duur van het verzuim en mogelijkheden en beperkingen van de werknemer en de mate van arbeidsongeschiktheid van de werknemer mogen gedeeld worden.

Advies geven bij het ziekteverzuimbegeleiding

Veel werkgevers kennen de arbo arts bij taken bij verzuim. Zo wordt de arbo arts ingezet bij verzuimbegeleiding en het reïntegreren van werkenden. Dit houdt in dat de arbo arts betrokken is bij het opstellen van periodieke evaluaties, advies en probleemanalyse met de werknemer tijdens verzuim. Ook doet de arbo arts het opstellen van medische informatie voor het reintegratieverslag van de WIA aanvraag. En bij een paar verplichte stappen binnen de Wet verbetering poortwachter is de arbo arts betrokken.