Haribol

Universele Wijsheid voor het Moderne Leven

Zakelijk

De rol van brandklasse A in bouwregelgeving: Voldoen aan veiligheidsnormen en voorschriften

De veiligheid van gebouwen en hun bewoners moet worden gewaarborgd. Dit kan gedaan worden door bouwregelgeving. Een onderdeel van bouwregelgeving zijn de brandklassen. De brandklassen zijn ingedeeld met materialen van zeer brandbaar tot niet brandbaar. Het is belangrijk voor gebouwen om te voldoen aan de bouwregelgeving. Het is van essentieel belang om te voldoen aan veiligheidsnormen en voorschriften zodat de omgeving veilig voor gebruikers is. Het is daarom goed om zoveel mogelijk materialen te gebruiken uit brandklasse A. Je leest hieronder meer over verschillende brandklassen en hun kenmerken.

De verschillende soorten brandklassen

Er zijn zeven brandklassen: A1, A2, B, C, D, E en F. A1 is de hoogste brandklasse, deze categorie bestaat uit materialen die niet bijdragen aan de groei van branden. De niet brandbare materialen hebben een lage rookontwikkeling, bijvoorbeeld beton, baksteen en glas. Brandklasse A2 is de volgende, deze materialen hebben een zeer beperkte bijdrage aan de groei van een brand. De rookontwikkeling en druppelvorming zijn net als bij A1 laag. Je kan denken aan materialen zoals minerale platen en bepaalde metalen. Brandklasse B en C hebben zijn voor materialen die een beperkte bijdrage aan brandgroei hebben. De rookontwikkeling is matig, net zoals de druppelvorming. De materialen in brandklasse D en E hebben een hoge tot zeer hoge bijdrage aan de verspreiding van brand. Ze hebben een intense rookontwikkeling en druppelvorming. Je kan hierbij denken aan materialen zoals brandbare vloeistoffen en brandbare gassen, maar ook aan bepaalde kunststoffen. 

Brandklasse F beschikt over materialen die niet kunnen worden ingedeeld. Dit zijn namelijk materialen die niet brandbaar zijn in de gebruikelijke zin, maar die wel bijdragen aan de verspreiding van brand door bijvoorbeeld rookontwikkeling. Bijvoorbeeld stoffen, tapijten, sommige isolatiematerialen en materialen met een hoge thermische inertie. 

Brandklasse A

Deze brandklasse is dus het beste om te hebben, om zo het risico op verspreiding van brand te voorkomen. De veiligheid in gebouwen moet zo optimaal mogelijk zijn, en het begin hiervan is ervoor zorgen dat je de bouwregelgeving volgt. De materialen in brandklasse A hebben dus goede brandwerende eigenschappen, maar waar gebruik je ze? Brandklasse A materialen worden vaak gebruikt als brandwerende isolatie om te voorkomen dat brand zich verspreidt. Meestal wordt het geplaatst binnen muren, plafonds en vloeren. De materialen kan je ook terug zien als dakbedekking. Dakplaten van beton of metaal vallen vaak ook in brandklasse A en dragen bij aan de brandveiligheid van een gebouw. Dit geldt ook voor buitengevels. Zo kan de verspreiding van een brand vanaf de buitenkant voorkomen worden. In gebouwen zie je ook vaak brandtrappen, deze worden gemaakt van materialen uit brandklasse A om ervoor te zorgen dat ze bruikbaar zijn voor een veilige evacuatie tijdens een brand. Wanneer je beschikt over belangrijke documenten of waardevolle spullen is het fijn om een brandwerende kast of kluis te hebben. Hierin kunnen je spullen beschermd blijven tijdens een brand.