Om een ​​vertaling als beëdigd te beschouwen, moet het vertaalbureau of de vertaler een ondertekende verklaring afgeven.

In de verklaring moet worden vermeld dat de vertaling een nauwkeurige en waarheidsgetrouwe weergave van het originele document is. De algemene vuistregel is dat u uw vertalingen moet certificeren wanneer u juridische documenten indient. Deze documenten kunnen verschillende certificaten, gerechtelijke transcripties, serviceovereenkomsten, enz.

Een beëdigde vertaling zorgt voor een juridisch dossier. Dit is precies de reden waarom overheid en juridische instanties het aanleveren van beëdigde vertalingen eisen.

Voor verschillende soorten juridische procedures zal hoogstwaarschijnlijk een beëdigde vertaling nodig zijn.

Om een ​​gewaarmerkte vertaling te verkrijgen, is in sommige rechtsgebieden notariële bekrachtiging vereist voordat documenten wettelijk kunnen worden geaccepteerd.

Voorbeelden van dergelijke documenten zijn volmachten, gewaarmerkte kopieën van officiële documenten, documenten die oorspronkelijk in een ander land zijn afgegeven, enz. Een notaris zal zijn handtekening op het document plaatsen en het verzegelen, naast het bevestigen van de identiteit en het gezag van de ondertekenaar. .

Een notaris kan de identiteit van de ondertekenaar wettelijk erkennen of notariëren, maar kan niet bevestigen dat de terminologie juist is. Daarom is het zo belangrijk om samen te werken met gespecialiseerde vertalers of taaldienstverleners.

Als u twijfelt of uw vertaling notarieel moet worden bekrachtigd, kunt u het beste overleggen met de officiële of juridische instantie waaraan u het document moet overhandigen.

Wie kan het?

Het is waar dat er veel uitdagingen kunnen zijn als het gaat om het vertalen van juridische documenten. Gelukkig zijn er Language Service Providers (LSP’s) die de expertise hebben om vlekkeloze Juridische vertaling te maken.

Door te begrijpen waar u op moet letten, kunt u een passende beslissing nemen die uiteindelijk aan uw eisen voldoet. Als u niet zeker bent, onderzoek dan dit onderwerp en neem contact op met professionals die de processen en vereisten beter kunnen uitleggen en begrijpen.

Juridische vertalingen zijn niet eenvoudig en vertalers spelen daarin een sleutelrol. Zou je kunnen vragen waarom? Omdat de wet in zijn geheel van invloed is op alle gebieden van ons leven, van het ondertekenen van een contract met een nieuwe werkgever tot het accepteren van de algemene voorwaarden van een bedrijf, definiëren vertaalde juridische documenten wat een persoon, overheid of bedrijf wel of niet mag doen wat een overheid of bedrijf of het individu wel of niet kan doen.

Elke keer dat we onze handtekening op een document plaatsen, zijn we wettelijk verplicht dit te doen. Het is absoluut noodzakelijk dat een professionele vertaler met de vereiste vaardigheden onze documentatie vertaalt. Anders kunnen we op zijn zachtst gezegd in een lastige situatie terechtkomen.